Η Ομάδα Μας

Η Ομάδα Μας 2017-05-26T13:45:38+00:00

Russell Jensen

Διευθύνων Σύμβουλος (CEO)

Paul Simon

Εμπορικός Διευθυντής

p.simon@lifetech-labs.to

Jean Paul Hoffman

Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

jp.hoffman@lifetech-labs.to

James Tan

Διευθυντής Εργαστηρίου

contact@lifetech-labs.to

Dries Goosens

Διευθυντής Πωλήσεων

d.goosens@lifetech-labs.to

Fabio Alonso

Διευθυντής Πωλήσεων & Μάρκετινγκ

f.alonso@lifetech-labs.to

Jefferson Montgomery

Διευθυντής Αποδοχής Συνεργατών

contact@lifetech-labs.to

William White

Διευθυντής Σχεδιασμού

contact@lifetech-labs.to

Carl Allen

Διευθυντής Καινοτομίας

contact@lifetech-labs.to